Birger, neologismer og stamtrær

Faksimiler fra Drammens Tidende og Buskeruds blad, 1995.
"Kaller musikken sin for monkey-funk". Sitatet til Primates er viktig for å se neologismen ("monkey-funk") sin forbindelse til andre neologismer, som igjen viser, mener vi, Birger aka Mr. Europ og Europ Europs innflytelse på kulturlivet i det som var Vestfold fylke.

Nå skal det presiseres at spørsmålet både innebærer hva Primates gjør og hva de kunne tenke seg å gjøre. Det er noe uklart om de svarer på hva de gjør eller hva de kunne tenke seg å gjøre - eller om de rett og slett (symptomatisk nok for 1990-tallet) bare er ironiske.

Uansett er det en kjent sak at Sund aka Nibro (han til høyre på DT & BB-bildet) kom opp med neologismen "monkeyburger". På samme tid blei også Birger kalt for Hambirger. Seinere kom også neologismene "honkoburger" og "bronco burger". Sistnevnte var tenkt som et bandnavn til et mulig sideprosjekt for Bronco Busters. Sideprosjektet blei, såvidt vi veit, aldri noe av. Honkoburger, på den andre siden, blei virkeliggjort - både i øvingslokalet, på konsert og på plate. En gang vant dem også NM i rock, for avdelingen Vestfold.Honkoburger-foto fra 2019 og 1999. De spilte konserter så langt tilbake som 1998.

Så langt har vi gjort rede for forbindelsen mellom neologismene monkey-funk, monkeyburger, honkoburger, hambirger, bronco burger og våre helter i Europ Europ. Men selv om neologismene kanskje stopper der, så er det en annen ting, som antydet i innledningen, vi vil ta opp.

Personen til venstre på DT & BB-bildet er han samme som personen til høyre på Honkoburger-bildene! Som sagt på hovedsiden for DAB+Pirat Radio så planlegger vi å skissere opp et stamtre over personer som har vært tilknyttet Europ Europ. En umulig oppgave, vil noen kanskje si, men vi skal - ved hjelp av radiointervjuer og annen kontakt, gjøre et hederlig forsøk.


A-Lo (venstre) og K-Funk (høyre)

Vi vil eksperimentere oss frem til en form som funker: Noen ganger, hvis forbindelsen mellom Europ Europ og et annet band er svært sterk, så vil det være naturlig å liste opp samtlige bandmedlemmer til det andre bandet på det tidspunktet - eller tidspunktene - musikkforbindelsen(e) varte. Vi skal legge ut et håndlaga kart seinere, men for å gi dere noen eksempler - her er et knippe artister som er eller har vært en del av Europ Europ:


K-Funk har spilt i Dorian Moods, Sugarpops, Boy, Bernard Briis Band og Bee's Niece m.m. Det er derimot ingen sterke musikkforbindelser mellom disse bandene og Europ Europ. Derfor vil et kart kun vise til relasjonen mellom K-Funk og bandene, men ikke de andre medlemmene i de andre banda. Primates- og Honkoburger-mannen har spilt i Primates, Zzik, Honkoburger og Donkeyboy. Tilsynelatende er det heller ikke her noen sterk musikkforbindelse mellom Europ Europ og de andre banda. Men Chacka Chacka har vært manager for Primates, det er verdt å tenke på! A-Lo har spilt i Necrosis, et progband og Epikurs Euforie m.m. Svalandpusten har spilt i Grantchester Meadows, Epikurs Euforie, Tease Wakefield og The Lastsmith. Som du ser så er det to personer her som har spilt i Epikurs Euforie. Også K-Funk har vært gjestemusiker i Epikurs Euforie. Birger har spilt der, og det har sannelig også Chacka Chacka gjort! Her er musikkforbindelsene så sterke at det vil være naturlig å gå mer i detaljene enn bare å vise til relasjonen artist - band.


Chacka Chacka og Svalandpusten

(11.03.2020)