Instrumenter Fanziner Illustrasjoner Mote

Populærkulturelle artefakter


ADS 200 inkluderer et 8" diskettinntak + to fem-oktavers keyboard + en videomonitor, og er utstyrt med 64 digitale oscillatorer som kan bygges ut til 256. Disse kan uavhengig av hverandre - både når det gjelder frekvens, dybde og vidde - moduleres av 16 separate kurvegeneratorer. Seks forskjellige kurveformer er tilgjengelige for bearbeidelse:

Andre muligheter er additiv syntetisering, phase moderering, frekvensmoderering og syntetiserte menneskelige stemmer.

All spilling på selve keyboardet og tuning kan lagres på diskett, og kan kalles tilbake til hele eller deler av hvert keyboard. Videoskjermen viser bilder eller fremstillinger av hver individuelle oscillatorfrekvens og kurvevidde eller hva selve disketten inneholder. Instrumentet tilbyr også multitracking opptak- og avspillingsmuligheter. Et ubegrenset antall polyfonske spor kan spilles, lagres på diskett og siden spilles tilbake. Opptil fire spor kan avspilles på en gang.

ADS 200 har også en musikknoterings-unit som vil vise den musikken som blir spilt på keyboardet i det vanlige notesystemet på skjermen. Dette kan også printes ut på papir med en printer og software modul. Inkludert er også en time sustainer og vibratokontroller, en metronom, en arpeggiator, samt indikatorer for peak level.

Da ADS 200 kom på markedet i 1980 var den svært så nyskapende, men det ble bare laget to stykker av den. Originalen, ADS 100 (se nederste bilde), ble det bare laget én av. Denne ble aldri solgt, men til gjengjeld ble den brukt til å lage noen av lydeffektene til de to første Star Trek-filmene.

Con Brio, Inc. (alternativt Conbrio eller ConBrio) var industriselskapet som sto bak nyvinningen. De fikk laget én oppfølger som de kalte for ADS 200-R, som var langt billigere enn ADS 200. Dette eksemplaret fikk dem imidlertidig ikke solgt. De planla å bygge den om til en samplingsynthesizer i samme gate som Fairlight, men kostnadene og presset fra større produsenter, som Yamaha, med billigere synthesizere, gjorde at de gikk konkurs før de fikk realisert planene.


(06.03.2020)